Onsdag d. 20. juni var Ødsted, Givskud og Jerlev Moo Duk Kwan Tang Soo Do klubber igen på banen ved Vejle Rådhus.

Denne gang var det opvisning for foreningen "Broen" som led i et arrangeret cykelløb med politikerne fra Christiansborg for at samle penge til børn som ikke har så gode økonomisk kår.

Tusind tak til elever og forældre som bakkede op omkring opvisningen i dag.

Søndag d. 17. juni var Ødsted, Givskud og Jerlev Moo Duk Kwan Tang Soo Do klubber over ved Skallebølle Byfest på Fyn og lave opvisning.

Opvisningen var i samarbejde med Skallebølle Moo Duk Kwan Tang Soo Do klub og Skallebølle idrætsforening.

Det sorte bælte er ikke noget man får foræret i Dansk Moo Duk Kwan Tang Soo Do Forbund, det kræver blod, sved og tåre.

Det måtte 3 udøver sande, da de lørdag d. 16. juni var til graduering i Dansk Moo Duk Kwan Tang Soo Do Forbunds lokaler i Jerlev.

Under den 2,5 time lange graduering var der udover Hyungs, sparke og håndtekniker også kamp imod 2 modstandere, hvor alt var tilladt og så var der gennembrydning (også selvom man kun er 11 år).

For en af gradueringskandidaterne var det så hård at han kastede op. En anden af gradueringskandidaterne kom til skade med foden, men alle gennemførte Dan Gradueringen og bestod.

  • Sebastian Roug bestod til 2. Dan
  • Julian Søgaard Nissen bestod til 1. Dan
  • Java Roug bestod til 1. Dan

Sensorer ved gradueringen var Sabum Nim John Petersen 6. Dan og Kwan Chang Nim Erik Kristensen 7. Dan

The black belt is not something that is just given in the Danish Moo Duk Kwan Tang Soo Do Federation, it requires blood, sweat and tears.

3 performers find out the true about that when they Saturday the 16th of June when to a Dan Promotions test at the Danish Moo Duk Kwan Tang Soo Do Federation in Jerlev.

During the 2.5-hour Dan Promotions test, besides Hyungs, kick and hand technicians were also fighting against 2 opponents where everything was allowed and there was breakthrough (even if only 11 years old).

For one of the Dan Promotions test candidates it was so hard he threw up. Another of the Dan Promotions test candidates was injured, but all completed the Dan Promotions test and passed.

  • Sebastian Roug consisted of 2. Dan
  • Julian Søgaard Nissen consisted of 1. Dan
  • Java Roug consisted of 1. Dan

Sensors at the Dan Promotions test were Sabum Nim John Petersen 6. Dan and Kwan Chang Nim Erik Kristensen 7. Dan

Ødsted, Jerlev og Givskud Tang Soo Do klubber lavede søndag d. 24/6 igen opvisning, denne gang ved Egtved Sommerfest 2018.

Jerlev MDK Tang Soo Do laver opvisning ved Jerlev Byfest 2018 med hjælp fra Givskud MDK Tang Soo Do og Ødsted MDK Tang Soo Do.